diemnong1. Lịch Trình Tỉnh Dòng
Tại mainland Hoa Kỳ, xin toàn thể chị em dành ưu tiên và lưu tâm thu xếp chương trình tông đồ/mục vụ để tham gia những dịp chung của Tỉnh Dòng. Chị em nào không thể hiện diện xin trình trước với BTGT.
Xin chị em theo dõi Lịch Trình Tỉnh Dòng đã công bố. Những thay đổi/bổ sung sẽ được ghi nhận tại góc này trên Hương Hồng hoặc qua thông cáo riêng.

Chỉnh Sửa-Bổ Sung/Correction-Addition:

December 2017
25-1/3/18 Tĩnh tâm năm khóa I tại William J. Kelley Retreat Center
June 2018
10-19 Tĩnh tâm năm khóa II tại William J. Kelley Retreat Center
22-26 Khóa Bồi Dưỡng/Sinh hoạt Tỉnh Dòng
July 2018


Chị Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng tại Hoa Kỳ.

2. Ý chỉ cầu nguyện trong Tỉnh Dòng
Xin các cộng đoàn dâng ý chỉ cầu nguyện mỗi ngày cho công trình xây cất của Tỉnh Dòng tại Quận 9, Việt Nam được an toàn và hoàn thành tốt đẹp. Chị em tiếp tục hiệp ý nguyện cho đến khi có thông cáo khác.

3. Chương trình Tự Luyện Cá Nhân 2017-2018
Ngợi khen Chúa cùng chân thành cám ơn các chị em. Xin trao phó tất cả CTTLCN cho Mẹ Maria là Mẹ Bề trên của Hội Dòng. Nguyện Mẹ đón nhận và phù giúp chúng con chọn sống trung tín với Chúa và với chính mình từng ngày.

4. Tháng Mân Côi – Kính dâng Mẹ hoa lòng chúng con:
Trong Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Mẹ hiện ra tại Fatima và cũng là Năm Tạ Ơn 50 Năm Mục Vụ tại Hoa Kỳ, tháng Mân Côi năm nay mang dấu nét khá đặc biệt cho chị em Mân Côi chúng ta. Chị em duy trì truyền thống tốt lành cùng giáo dân suy niệm và lần chuỗi trong Tháng Mân Côi tại các xứ điểm chị em phục vụ.


Chúa Nhật mùng 01/10/2017: Trung Tâm Ấu Nhi Mân Côi lúc 3g00 chiều –
Các Sơ giáo Trung Tâm Ấu Nhi phụ trách
Chúa Nhật mùng 08/10/2017: Giáo xứ Thánh Anê Lê Thị Thành lúc 4g00 chiều –
CĐ Nữ Vương các Thiên Thần phụ trách
Chúa Nhật ngày 15/10/2017: Giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời lúc 3g00 chiều –
CĐ Mẹ Thiên Chúa phụ trách
Chúa Nhật ngày 29/10/2017: Giáo xứ Thánh Giuse lúc 5g00 chiều –
CĐ Truyền Tin phụ trách

5. Rosary Congress ngày 7-13/10/2017:
Hội nghị năm nay tổ chức tại St. Rita Church, 7100 Jefferson Hwy, Harahan, LA 70123. Chị em cố gắng thu xếp tham dự để đền tạ tội lỗi cá nhân và toàn thể nhân loại, cầu nguyện cho sự sống và hòa bình trong thành phố, quốc gia và toàn thế giới.

6. Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo – Ngày 22/10/ 2017:
Chủ đề: “Việc Truyền Giáo ở Tâm Điểm của Đức Tin Kitô Giáo”
Chị em hợp lòng nguyện xin cho Tin Mừng cứu độ của Chúa được loan truyền rộng rãi và cho chúng ta tận tâm hun đúc tinh thần truyền giáo trong tâm tình và hành động.

7. World Youth Day (Ngày Giới Trẻ Quốc Tế) – Ngày 22/10/2017:
Chương trình tổ chức tại Morial Convention Center. Chị em cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả mọi thành phần tham dự cũng như sự gặt hái những hoa trái thiêng liêng được bền bỉ và hứng khởi.

8. Tham dự họp/workshop:

2-3/10/2017: LIM Hilton Grant’s Liason Meeting – Chị Sandy
3-6/10/2017: Communicators for Women Religious Conference – Cc Thu Hà & Sandy
12-16/10/2017: CMSWR National Assembly – CGT & Chị Phó
31/10-4/11/2017: The Resource Center for Religious Institutes – CGT & CQL

9. Triển Lãm “Bridging Two Worlds-Nhịp Cầu Nối Hai Thế Giới”
Cuộc triển lãm đã khai trương ngày 9/9/2017 tại NOEH. Tỉnh Dòng có sự hiện diện của CGT Vi, c. Hồng và em Thanh Hà để chứng kiến Chị cựu John Bosco Kim Thanh lãnh bằng danh dự. Sau đó CGT được vinh dự khai mở bức chân dung của Chị cựu được vẽ để triển lãm trong dịp này. Tổng số có 10 phụ nữ Việt Nam xuất sắc từ New Orleans được vinh danh trong dịp triển lãm này. Lịch trình triển lãm như sau:


Sept. 9 – Oct. 5, 2017 tại New Orleans East Hospital, 5620 Read Blvd., NOLA 70127
Oct. 7 – Nov. 2, 2017 tại Vietnamese-American Seniors of Greater New Orleans, 2330 Park Place Dr., Gretna, LA 70056
Nov. 6-17, 2017 tại Lavin-Bernick Center, Tulane University, 201 Boggs, NOLA 70118

10. Thay đổi lịch trình sinh hoạt Báo Hương Hồng:
Xin chị em lưu ý Báo Hương Hồng sẽ phát hành từ tháng 9 đến tháng 6 trong niên khóa để đồng bộ (in sync) với sinh hoạt TD và Trung Ương Dòng.