HappyFeastday20161 C.M. Terêsa Nguyễn Mộng Huyền, FMSR
1 C.M. Têrêsa Nguyễn Thúy Loan, FMSR
1 C.M. Têrêsa Hoàng Thị Kim Yến, FMSR
1 C.M. Têrêsa Hoàng Thủy Kiều, FMSR
1 C.M. Têrêsa Hoàng Thanh Tố Uyên, TS
1 Đệ Tử Viện Têrêsa

4 C.M. Phanxicô Assisi Hoàng Thị Dẫn, FMSR
4 C.M. Phanxicô Assisi Trần Tuyết Dâng, FMSR
4 C.M. Phanxicô Assisi Nguyễn T. Thu Hà, FMSR

7 Lễ Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Dòng
7 C.M. Rose Vũ Thị Tin, FMSR
7 C.M. Roseline Nguyễn Thị Thu Vân, FMSR
7 C.M. Têrêsa Trịnh T Thanh Huyền, FMSR

13 C.M. Jacyntha Nguyễn Minh Tuyết, FMSR
13 C.M. Têrêsa Trần Thị Anh Đào, FMSR
13 CĐ Fatima, Thái Lan

 

Chúc mừng các Chị. Xin Chúa chúc lành và thánh hiến các Chị mỗi ngày trở nên tông đồ nhiệt thành, khôn ngoan và thánh thiện.