HappyFeastday2016.1png11/3 C.M. Martine Nguyễn Thị Thanh Hoa, FMSR
      C.M. Thánh Tâm Hoàng Thị Kim Phượng, TS

11/20 C.M. Theresa Trần Thiên Ý, FMSR

11/21 C.M. Catharina Nguyễn Thị Tuyết Mai, FMSR
       Lớp Tận Hiến

11/22 C.M. Cécile Nguyễn Ngọc Kim Bích, FMSR
       CĐ La Vang I và II, Sàigòn

 

Chúc mừng các Chị. Xin Chúa chúc lành và thánh hiến các Chị mỗi ngày trở nên tông đồ nhiệt thành, khôn ngoan và thánh thiện.