HappyFeastday20163 C.M. Phanxicô Xaviê Trần Thị Mơ, FMSR

8 C.M. Immaculata Nguyễn Thị Mẫn, FMSR
   C.M. Gemma Nguyễn Thị Thu Mai, FMSR
   C.M. Gioan XXIII Nguyễn Bích Duyên, TS
   Thỉnh Viện và Tập Viện Mẹ Vô Nhiễm

14 C.M. Thánh Giá Lưu Thị Trang, FMSR

25 Lớp Giáng Sinh

27 C.M. Gioan Phạm Thị Thanh, FMSR

Chúc mừng các Chị. Xin Chúa chúc lành và thánh hiến các Chị mỗi ngày trở nên tông đồ nhiệt thành, khôn ngoan và thánh thiện.