WA Stylized Flowers1 19

 

Kính thưa toàn thể chị em quý mến,

PHỤC SINH – NGUỒN SỐNG MỚI, DANH HIỆU MỚI

“Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời.”

Lời hát quen thuộc này của LM nhạc sĩ Kim Long tuyên bố một thực tại “siêu thật” hiển nhiên đối với những người có đức tin: Chúa Kitô đã phục sinh từ cõi chết, đã hủy diệt quyền lực tác hại của tử thần và đem lại cho nhân loại sự sống mới, nguồn sống mới tuyệt vời được trả giá bằng chính con đường khổ nạn và cái chết đau thương của Người! Chúng ta là những người sống đức tin, với niềm xác quyết rằng đức tin của chúng ta không trống rỗng (x. 1Cor 15:14). Vì thế chúng ta hãy vui mừng, chúng ta phải mừng vui! Và quan trọng hơn cả – chúng ta phải tỏ lộ được niềm vui đó bằng chính đời sống chúng ta.

Nói cách khác, nếu chúng ta có đức tin sống động thì “niềm vui phục sinh sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta” (Tâm Thư CBTTQ, tháng 4//2017). Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô và đã cùng được mai táng với Người. Vậy thì như Đức Kitô “đã được sống lại từ cõi chết […,] chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6:4).

Đời sống mới trong Đức Kitô. Đúng thế, đây chính là danh hiệu mới của chúng ta; đây chính là ID mới của những người tin. Từ đây chúng ta không còn sống cho chính mình – cho Lan, cho Loan, cho Vi …. Không, giờ đây chúng ta sống là Lan trong Chúa, là Loan trong Chúa Kitô …. Chúng ta từ bỏ những gì thuộc về con người xác thịt như “hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, …” để nhắm đến những “hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5:20-23).
Chúng ta có Thần Khí hướng dẫn, có sức mạnh phục sinh thúc đẩy. Chúng ta hãy chọn để đời sống mới đâm rễ sâu, phát triển lớn mạnh trong chúng ta, trong Tỉnh Dòng, và trong Hội Dòng thân yêu. Chúng ta một lần nữa quyết tâm nhận lấy ID của mình trong Chúa để mọi lựa chọn to nhỏ hằng ngày đều quy hướng về Ngài với niềm vui sâu thẳm vì biết rằng “chỉ những gì thuộc về Thiên Chúa mới tồn tại và bền lâu” (Tâm Thư CBTTQ).

Nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu cho từng chị em Mân Côi chúng con biết lấy tình yêu và ân sủng Chúa làm đủ trong cuộc sống thánh hiến và phục vụ.

Trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria Mân Côi,
Sr. M. John Vianney Trần Huyền Vi, FMSR
Bề Trên Giám Tỉnh, USA

 

 

mancoithaoluyen

Lời Chúa: Chính anh em là muối cho đời…. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5:13,14)

Đức Cha Tổ Phụ dậy: Giáo dục không những chỉ dạy cho biết chữ nghĩa văn chương, cho thông cổ kim sự lý, lại còn phải dạy cho thạo cách ăn thói ở đối với bản thân cùng đối với hết mọi người mọi bậc. (“Paedagogica” viết trong Báo Sacerdos Indosinensis, GS 2, tr. 113-114)

HL 42.2: Tự bản chất, đời sống thánh hiến bao gồm những giá trị Tin Mừng. Vì thế, chính sự hiện diện và đời sống gương mẫu của chị em làm chứng và rao giảng về Tin Mừng một cách thuyết phục nhất. Như men giữa lòng đời, chị em làm cho cuộc sống trần thế được thanh luyện, thấm nhuần tinh thần Phúc Âm.

 

 

popeparying

 

 

Xin Ơn cho Giới Trẻ:
Để giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu trì.


Young People:
That young people may respond generously to their vocations and seriously consider offering themselves to God in the priesthood or consecrated life.

diemnong

 

1. Lịch Trình Tỉnh Dòng
Xin chị em lưu ý tham khảo Lịch Trình Tỉnh Dòng đã được phát ra từ đầu năm học và cập nhật hằng tháng qua Hương Hồng.

*Xin lưu ý những ngày có dấu hoa thị vì có sự thay đổi/thêm vào.

Tháng 4/2017

1 TJOE – Ghi danh bắt đầu cho NK 2017-2018
2 TLTT – Giảng viên tĩnh tâm Mùa Chay (Cha Nguyễn Khắc Hy, PSS)
3 *** Hạn chót chị em gởi bài về để chuẩn bị ra Báo Mân Côi Số 47 – Mùa Hè 2017.
*7-12 Kinh lý CĐ Truyền Tin
8 Gx ĐMLT – Avondale by Night
TJOE – Lớp 4-11 xưng tội Mùa Chay
9 TTTT – Đàng Thánh Giá ngoài trời lúc 6g00 chiều
TLTT – School-wide Lenten Reflection Day (Leadership Group)
*8-9 Tĩnh tâm cho lớp Thêm Sức Gx Các Thánh Tử Đạo VN, Biloxi, MS
12 TTAN – Last Supper/Seder Meal celebration
13-17 TTAN – Mừng Lễ Phục Sinh – Nghỉ học
16 Lễ Phục Sinh – Ngày Cộng Đoàn
18 TTAN – Lớp học trở lại
18-22 Họp Liên Dòng Nữ tại Hoa Kỳ – CGT & c. Phó GT đi họp
23 Gx GIUSE – RLLĐ lúc 8g00 sáng
Gx ALTT – RLLĐ lúc 11g00 sáng
Gx ĐMLT – Thánh Lễ Tạ Ơn Hoàn Tất Tu Sửa Nhà Thờ lúc 10g00 sáng
CGT & c. Phó GT về VN dự khóa họp giữa nhiệm khóa tại Trung Ương Dòng
24-28 TTAN – National Week of the Young Child
29 Gx MNVVN – XTLĐ lúc 9g30 sáng
30 TTAN – Family Fun Day Picnic; 12 noon – 3 PM
Gx MNVVN – RLLĐ lúc 9g30 sáng
Gx ĐMLT – RLLĐ lúc 10g00 sáng
Gx CTTĐ – RLLĐ lúc 11g00 sáng
TLTT – Ghi danh bắt đầu cho NK 2017-2018

Tháng 5/2017

Ra Báo Mân Côi Số 47 – Mùa Hè 2017

1-7 Kinh lý CĐ Fatima, Bangkok
2 TTAN – National Teacher’s Appreciation Day
6 TTTT – Lớp Kindergarten Promotion lúc 12g00 trưa
12 TTAN – May Crowning lúc 9g30 sáng
12-14 Đại Hội Đức Mẹ Lavang – các CĐ chầu đêm tại Đại Hội
13 TLBT – lớp kết năm học
TJOE – Lễ Bế giảng/Phát thưởng lúc 9g00 sáng; Picnic của trường
13-14 RIS – Confirmation Retreat & Mass
14 Mother’s Day (Năm nay mừng tại cộng đoàn)
TLTT – Phát thưởng/Lễ Bế giảng lúc 11g00 sáng
14-31 Kinh lý CĐ Lavang, VN
15-19 TTAN – Fun-in-the-Sun Week
16 Gx MNVVN – Thánh lễ Thêm Sức lúc 7g00 tối do Đức Cha Fernand Cheri
Gx ALTT – Thánh lễ Thêm Sức lúc 7g00 tối do ĐTGM Gregory Aymond
18 Gx ĐMLT & Thánh Giuse – Thánh lễ Thêm Sức 7g00 tối tại Gx Thánh Giuse
20 TTTT – Lớp kết năm học/Bế giảng & phát thưởng
TLBT – Phát thưởng & picnic
CTTĐ - Picnic
21 Gx GIUSE – Thánh lễ Tạ Ơn lớp Thêm Sức lúc 8g00 sáng
Gx MNVVN – Thánh lễ Tạ Ơn lớp Thêm Sức lúc 9g30 sáng
Gx ĐMLT – Thánh lễ Tạ Ơn lớp Thêm Sức lúc 10g00 sáng
Gx ALTT – Thánh lễ Tạ Ơn lớp Thêm Sức
24 TTAN – Lễ Ra Trường tại GX MNVVN lúc 6g00 chiều
25-30 TTAN – In-service days for teachers
27 CTTĐ – Thánh lễ Tạ Ơn và Phát thưởng
28 TTTT – Ghi danh đợt I NK 2017-2018; 9g00 sáng đến 2g00 chiều

Tháng 6/2017

1 RIS – End-of-Year Mass
4 TTTT – Ghi danh đợt II NK 2017-2018; 9g00 sáng đến 2g00 chiều
4-14 Tĩnh tâm năm – các chị khấn CĐ Lavang
13-21 Tĩnh tâm năm khóa II
Từ chiều ngày 13–21/6/2017
21 Hai chị Khấn Tạm tuyên khấn lại trong Thánh lễ
24-26 Sinh hoạt Tỉnh Dòng tại TTAN – dịp Bồi Dưỡng Hè 2017

2. Tĩnh tâm năm khóa II tại New Orleans – Hè 2017
Ngày 13-21/6/2017
Danh sách tham dự và phục vụ:
Các chị: Kim-Thanh, Theresa Mơ, Ly, Hiên, Khuyên, Dẫn, Thu-Mai, Tuyết, Tin, Huyền, Thu-Vân, Loan, Lan-Anh, Sandy, Hân, Lan, Dung, Tuyết-Mai, Trâm, Hồng.

Bữa ăn trưa & chiều: Đinh Hà, Francesco Hà, Lá
Bữa ăn sáng & nhà giặt: Thanh-Thủy
Nhà giặt tại CĐ NVCTT: Lê Hường

3. Bồi Dưỡng dịp Hè: June 24-26, 2017
Chị em chúng ta dành thời gian bên nhau và cho nhau để bồi dưỡng tinh thần, thể xác sau năm tháng được sai đi thi hành sứ vụ. Xin chị em đọc Quy Chế TD 146 để cầu nguyện, suy tư và góp ý trong nỗ lực canh tân và thăng tiến đời sống thánh hiến và sứ vụ của chị em Mân Côi chúng ta.

4. Họp Sơ Kết giữa Nhiệm Kỳ tại Trụ sở Trung Ương Dòng
Chị em hiệp ý cầu nguyện cho cuộc họp giữa nhiệm kỳ của Trung Ương Dòng và hai Tỉnh Dòng vào ngày 27-28/4/2017. Ngày 29/4 ban Huấn Luyện chung Dòng và của hai Tỉnh Dòng sẽ họp để trình bày và trao đổi về việc huấn luyện.
Đại diện cho Tỉnh Dòng dịp họp Sơ Kết: chị BTGT, chị Phó BTGT, chị CV Thiên An, và chị M. Francis Đăng.

5. Ông Cố Gioakim Nguyễn Văn Tài được Chúa gọi về
Sáng ngày 24 tháng 3, 2017, ông Cố Gioakim là thân phụ của Chị M. Giuse Thanh đã êm đềm và bình an trở về Nhà Cha sau những năm tháng chịu bệnh. Chị em cùng hiệp ý nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Gioakim sớm vào hưởng ánh sáng ngàn thu trong Nước Chúa. Tỉnh Dòng xin gởi lời phân ưu đến bà Cố và gia đình Chị Giuse Thanh.

6. Khóa tĩnh tâm lớp Thêm Sức của Gx Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Biloxi
Xin chị em hiệp ý cầu nguyện và hy sinh cho các em tham dự tĩnh tâm cũng như những chị em phục vụ khóa. Các em sẽ tĩnh tâm vào cuối tuần ngày 8-9 tháng 4. Đây là khóa tĩnh tâm giởi trẻ cuối cùng cho niên học 2016-2017.

7. Lễ Tấn Phong & Nhậm Chức của ĐGM Giáo Phận Biloxi, Louis F. Kihneman, III
Thánh lễ tấn phong giám mục và nhậm chức của Đức Cha mới được sắp xếp vào lúc 2g00 ngày 28 tháng 4, 2017 tại nhà thờ Chánh Tòa Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Biloxi, MS. Tiệc mừng sau thánh lễ tại Croatian American Cultural Center, 159 Maple Street, Biloxi, MS. Chị em cầu nguyện cho Đức Cha có sức khỏe hồn xác trong trọng trách mới của ngài.

8. TGP New Orleans mừng Kỷ Niệm các Linh Mục và Tu Sĩ
Tổng Giáo Phận New Orleans tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn mừng các Kỷ Niệm Ngọc Khánh, Kim Khánh, và Ngân Khánh của các LM và tu sĩ ngày 30/4/2017 vào lúc 3g00 chiều tại nhà thờ St. Rita, New Orleans. Tiệc trà sau thánh lễ tại hội trường của nhà trường giáo xứ. Chị M. Rossello Lành năm nay mừng kỷ niệm Kim Khánh khấn dòng. Xin chị em thu xếp để tham dự chúc mừng Chị Lành và chia sẻ niềm vui với

9. Phiên chầu tại Đại Hội Đức Mẹ LaVang, New Orleans, LA
Đại Hội Đức Mẹ LaVang lần thứ XXV với chủ đề: “Hiệp cùng Đức Mẹ LaVang – Cảm Tạ Hồng Ân Thiên Chúa” được tổ chức ngày 12-14/5/2017. Cha Quản nhiệm Anthony Nguyễn Tiến Hiền đã gởi thư mời quý Sơ tham dự và chầu Thánh Thể thâu đêm trong thời gian Đại Hội như Nhà Dòng vẫn làm từ trước đến nay. Xin 3 CĐ tại New Orleans đại diện cho chị em trong TD chầu phiên tối

Thứ Sáu và Thứ Bảy như sau:
11:00 pm – 1:00 am CĐ Truyền Tin
1:00 am – 3:00 am CĐ Mẹ Thiên Chúa
3:00 am – 5:00 am CĐ Nữ Vương Các Thiên Thần

10. Cha Nguyễn Văn Ty – Thánh Lễ Tạ Ơn Nghỉ Hưu và Mừng 32 Năm Linh Mục
Chúa Nhật ngày 28/5/2017 tại nhà thờ St. Ann, Bourg, LA vào lúc 2 PM, Cha Ty sẽ dâng thánh lễ Tạ Ơn mừng 32 năm Linh Mục và dịp Cha được nghỉ hưu vào tháng 7 năm nay.
Ngài xin chị em Mân Côi hát trong dịp này cùng với ca đoàn giáo xứ St. Ann. Cha Ty là ân nhân và là người đã hết tình với TD trong nhiều năm qua nên xin tất cả chị em thu xếp tham dự để cùng Cha cảm tạ ơn Chúa và chung vui với Cha, cũng là dịp chị em Mân Côi tỏ lòng ghi ơn Cha trong trọng trách cha sở lần cuối cùng của đời linh mục.
Chị trưởng ban thánh nhạc TD Thu-Mai đã có những bài hát cho ngày lễ và xin chị em 2 buổi tập dượt: April 2nd & May 21st, 2-4 PM tại TTAN. Chân thành cám ơn chị em.

11. Chị Giám tỉnh kinh lý các cộng đoàn
Chị em chúng ta cầu nguyện để dịp kinh lý là cơ hội chị em cùng giúp nhau thi hành trách nhiệm và quyền lợi trong tinh thần đức tin, đức ái và thiện ích chung, để những ơn Chúa muốn ban được tuôn đổ dồi dào trên tất cả chị em chúng ta. Chị em duyệt lại thời gian kinh lý những CĐ kế tiếp trong Lịch Trình Tỉnh Dòng.

 

happyfeastday20174/11 C. M. Gemma Trần Thị Ly, FMSR
4/13 C. M. Imelda Nguyễn Thị Khuyên, FMSR
        C. M. Têrêsa Lê Thu Hường, FMSR
        C. M. Ann Paul Lê Thị Hòa Hiền, FMSR
4/14 C. Maria Trần Thị Hiền, FMSR
4/15 C. M. Anna Nguyễn Thị Minh Trâm, FMSR
4/23 C. M. Faustina Nguyễn Sandy, FMSR
Lớp TÌNH THƯƠNG
Lớp MISERICORDIA DIVINA
4/29 C. M. Catharina Bùi Thị Kim Dung, FMSR
C. M. Catharina Nguyễn Thị Hương (TS)

 

Chúc mừng các Chị. Xin Chúa chúc lành và thánh hiến các Chị mỗi ngày trở nên tông đồ nhiệt thành, khôn ngoan và thánh thiện.