mancoithaoluyen

 

Lời Chúa: Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người … Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19:25-27)

Đức Cha Tổ Phụ dạy: Vì là dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, nên phải … năng nhắc cho chị em bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ như: Khó khăn, sạch sẽ, vâng lời, giữ gìn nết na, theo gương cách ăn, nết ở của Đức Mẹ xưa.
(Nhiệm Vụ Bà Tập, GS 1, tr. 149)

HL 27.4: Chị em phó thác cuộc sống và mọi hoạt động tông đồ cho Mẹ, noi gương Mẹ vâng phục thánh ý Chúa trong mọi đề nghị dấn thân, với tinh thần đức tin, đức cậy, đức ái, và mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân.