HappyFeastday18/4 C.M. Gioan Vianney Trần Huyền Vi, FMSR

8/6 Lớp Tabor

8/11 C.M. Clara Nguyễn Lan Anh, FMSR

8/15 C.M. Assumpta Trần Thiên Oanh, FMSR

8/15 C. Maria Phạm Thị Hiên, FMSR

8/15 C.M. Laurensô Đăng Kim Tuyền, FMSR

8/15 CĐ Nữ Vương Các Thiên Thần

8/22 Mừng ngày thành lập Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình, USA

Xin Thiên Chúa tình yêu luôn gìn giữ, an ủi và ban cho các Chị ơn thiêng trên đường thánh hiến.