mancoithaoluyenLời Chúa:       

Thật vậy, xem quả thì biết cây. (Luca 6:44)

Đức Cha Tổ Phụ dậy:

Nếu chị em muốn thuộc về Chúa cho thật, và muốn vững vàng trong những chí hướng thánh thiện của mình, thì hãy mến sự năng hồi tâm lại. (GS 1, Mãn Nhà Tập, tr. 449)

HL 20.2:

Việc xét mình hàng ngày là phương thế giúp chị em củng cố tương quan với Chúa, thực hiện việc hoán cải thường xuyên

Gợi ý và chia sẻ:

Chị em liên kết mọi cảnh huống của cuộc sống thường nhật với các sự Vui, Sáng, Thương, Mừng của mầu nhiệm cứu độ và chia sẻ cảm nghiệm sống Linh Đạo Mân Côi mỗi ngày với chị em trong cộng đoàn.