Thương

Năm mươi năm trời, Ôi vui sướng !
Dừng chân điểm hẹn "Lời Giao Ước."ChucMung2
Một cõi riêng tư "mình với Chúa,"
Đất trời rộng mở, nhạc thánh reo .
Vỗ về... mưa nắng... mây giăng lối...
Hồng Ân phủ sóng dìu chân bước
An bình, thanh thản, nương theo Gió
Để lại Khung trời vạn ý thương !