Nối Kết

  • Holy See
  • Archdiocese - New Orleans

Christi Trúc Linh

Christi Trúc Linh

  Christi Trúc Linh Nguyen is a 17-yr-old confirmation student at Vietnamese Martyrs Church in Biloxi, MS.She and 20 other young adults received the Sacrament of Confirmation on 6/2/2017. She...

Nhi

Nhi

  Q - What is your name?A - Dạ, Nhi. Q - How long have you been in CCD program?A - I started from “Mẫu Giáo” to 2nd grade in...

SendMeImageCùng với Giáo Hội hoàn vũ, nữ tu Mân Côi cố gắng đi vào con đường của Chúa Kitô: Yêu thương và chia sẻ cuộc sống của tha nhân, nhất là với những phần tử nghèo về tinh thần cũng như vật chất, bằng lời cầu nguyện, bằng nếp sống nhỏ bé hằng ngày của mình theo gương Mẹ Maria.

Để đóng góp vào cánh đồng truyền giáo, nữ tu Mân Côi tham gia vào công việc tông đồ bằng nhiều hình thức như: Giáo dục, Từ thiện, Y tế, Vườn trẻ, Mục vụ, Xã hội và truyền giảng Phúc âm.