MỤC ĐÍCH: Hỗ trợ việc đào tạo ơn gọi sống Đời Thánh Hiến Mân Côi qua sự trợ giúp:
TINH THẦN: Hy sinh và cầu nguyện.
VẬT CHẤT: Chia sẻ với Hội Dòng những nhu cầu cần thiết trong việc huấn luyện và cổ võ ơn gọi.


LỢI ÍCH THIÊNG LIÊNG:


HẰNG NGÀY: Hội Dòng cầu nguyện cho hội viên khi còn sống cũng như đã qua đời.
HẰNG THÁNG: Hội Dòng xin một Lễ cầu cho hội viên.
HẰNG NĂM:

*  Mỗi nữ tu sẽ dự Lễ, rước Lễ và lần một chuỗi 50 vào ngày kỷ niệm thành lập Dòng (ngày 8 tháng 9);
*  Làm tuần 7 ngày cầu nguyện trong dịp Lễ Giáng Sinh;
*  Xin Lễ và cầu nguyện trong Tháng Các Linh Hồn;

KHI QUA ĐỜI
Mỗi nữ tu dự Lễ, rước lễ và lần một chuỗi 50 cầu đặc biệt cho quý vị;
Hội Dòng sẽ trích 5% của tiền ủng hộ để xin Lễ cho quý vị.

CÁCH THỨC ĐÓNG GÓP:
Mỗi tháng $ 10.00
Mỗi năm $120.00

Chị em Mân Côi xin chân thành cám ơn sự nhiệt tâm ủng hộ của quí vị, đặc biệt các vị cổ động viên đã sốt sắng giới thiệu thêm các hội viên mới. Xin Thiên Chúa và Mẹ Mân Côi luôn ban xuống muôn ơn lành trên quí vị là những người đã tích cực và quảng đại đóng góp trong việc mở rộng Nước Chúa.

Các Vị Ân Nhân Vĩnh Viễn: (từ khởi đầu đến hiện tại)