abstract flower 4

  CA VÈ "THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ "

Sabbath Day: Journeying Down

Bài suy gẫm dựa trên bài Phúc
Âm và câu Lời Chúa “Cứ yên
tâm, chính Thầy đay, đừng sợ.”
(Mc. 6:50)

Trong đêm tối, Thầy đi qua
Tưởng thấy ma, nào có ngờ
Thầy tiến gần, lên tiếng nói:
“Cứ yên tâm! Chính Thầy đây,
Đừng có sợ! Kẻ yếu hèn!”

Chớm bình minh, trời bừng sáng
Rạng ngày mới, Mai-đệ-liên
Đến xức dầu, thân hình hài
Chúa sống lại. Nào có ngờ
Gọi tên nàng: “Ma-ri-a!”
Liền nhận ra, Thầy mình mà!”

Gioan nhanh, chạy đến trước
Bèn nhìn vào, liền tin ngay.
Phêrô tới, một lát sau.
Xông thẳng vào, xem tình hình
Giống y hệt, các bà báo
Nhưng lòng nghi, chưa hiểu thấu
Lời Thầy dặn: “Thầy sẽ chết.
Sau ba ngày, mới sống lại!”

Tĩnh tâm xong, lối sống cũ
Bèn quyết tâm, sửa mình lại
Được mấy hôm, lòng nhiệt huyết
Còn hơi ấm, tim sửng sốt
Mà đến nay, ngày thứ ba
Đường lối cũ sắp trở về.

Cha giảng phòng, có nhắc bảo:
“Đừng nản chí. Hãy kiên trì
Giữ lập trường, quyết chiến thắng
Con người cũ. Bỏ đường xưa
Con người mới, cứ tập sống
Cùng với Thầy, cùng song hành.

Khi tới nơi, hai môn đệ
Mời Thầy vào: “Ở lại thôi.
Trời đã tối, ngày sắp tàn.”
Bên Thầy đây, hết buồn phiền
Tim rực cháy, mắt nhận ra
Lòng thổn thức, bên cạnh Thầy
Khi nghe LỜI, lúc bẻ bánh...

Vui lắm thay, chạy mau đi
Loan tin vui, Thầy sống lại
Khắp mọi chốn, đều nhận biết
Môn đệ Thầy, thương yêu nhau
Dầu Thầy đi, về với Cha
Hãy vừng tin: “Thầy vẫn mãi
Ở bên con, đến tận cùng
Mau lên nào, loan TIN MỪNG:
“Ơn Cứu Độ, đến đây rồi!

Mystical Dreams