TÂM THƯ TỔNG CÔNG HỘI THỨ XXIV – DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA

 

Kính gửi toàn thể chị em trong Hội Dòng

Kính thưa các Bà và toàn thể chị em thân mến,

Trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa, Tổng Công Hội thứ XXIV đã diễn ra tốt đẹp từ ngày 10-07 đến 22-07-2023, tại Trụ sở Trung Ương. Với sự hiện diện của 24 Đại biểu đến từ 2 Tỉnh Dòng, Tổng Công Hội là dấu chỉ sự hiệp nhất trong đức tin và đức ái của chị em toàn Dòng. Hơn thế, Tổng Công Hội là thời khắc Thiên Chúa viếng thăm, là thời gian hồng phúc cho Giáo Hội và Hội Dòng, “mang lại một kinh nghiệm về niềm vui Phục Sinh và đổi mới trong Chúa Thánh Thần.[1]

Khởi đi từ những thăng trầm trên hành trình đời sống thánh hiến của chị em, cùng với những khát vọng và nhu cầu trên cánh đồng sứ vụ truyền giáo của Hội Dòng trong nhiệm khóa vừa qua, các Đại biểu tạ ơn Chúa về tất cả những ân ban Người đã và đang tuôn đổ trên Hội Dòng. Tổng Công Hội đặc biệt cám ơn các Bà và các chị em đã tích cực đóng góp những ý kiến, nhận định và đề nghị, nhằm hướng đến sự hoàn thiện của chị em và sự thăng tiến Hội Dòng. Đó là những âm thanh của Chúa Thánh Thần vang lên trong Hội Dòng và đọng lại nơi Tổng Công Hội.

Ý thức về nhiệm vụ và mục đích của Tổng Công Hội – là bảo vệ di sản của Dòng và hướng đến sự canh tân đời sống thánh hiến theo đặc sủng của Đấng Sáng Lập, các Đại biểu đã trân trọng lắng nghe, cùng thao thức với những vui buồn và nguyện vọng của chị em. Qua việc suy tư, cầu nguyện, trao đổi và bàn định chung, các Đại biểu mong tìm ra hướng đi đúng đắn và thích hợp cho Hội Dòng theo Thánh Ý nhiệm mầu, bao gồm sự thánh thiện và hạnh phúc của chị em trong đời thánh hiến Mân Côi, song song với sứ mạng đa dạng và phần rỗi của các tâm hồn chị em đang dấn thân phục vụ, đặc biệt những thành phần nghèo khổ và lương dân.

Khi cùng nhìn ngắm toàn cảnh bức tranh của Hội Dòng, với những điểm sáng và điểm tối, các Đại biểu đã ưu tư, cầu nguyện, cùng trao đổi và nhận ra trách nhiệm của mình là làm thế nào để cộng tác với ơn Chúa mà làm cho bức tranh ấy trở nên sinh động hơn, thánh thiêng hơn trong nhiệm khóa 2023-2027 sắp tới? Dựa vào chủ đề, “Hết lòng nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn”, Tổng Công Hội muốn nêu lên 3 điểm trọng tâm để giúp chị em toàn Dòng cùng nhìn lại và đổi mới; tất cả để làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria, thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn. Những điểm này sẽ được triển khai cụ thể trong Thư Chung Tổng Công Hội.

1. Lắng nghe, phân định & nội tâm hóa

Ai càng kết hợp cùng Chúa liên lỉ, thì bậc trọn lành bước lên càng cao[2]. Để giúp chị em trung tín “giữ cho lòng trí được kết hợp với Đức Giêsu Kitô” và theo đuổi những giá trị chân thật và cao quý[3], chị em cần chú tâm hơn nữa vào việc lắng nghe, kiên trì phân định và nội tâm hóa những giá trị Tin Mừng cũng như đời tu. Chị em đồng thời ý thức phải gắn bó với Chúa, tìm Chúa trong mọi sự, mọi bổn phận: thiêng liêng, học hành hay lao tác. Từ đó, các giá trị Phúc âm sẽ  dần dần thẩm thấu, đảm bảo cho phẩm chất của đời thánh hiến. 

2. Xây đắp chiều sâu

Nếu chị em muốn thuộc về Chúa cho thật, và muốn vững vàng trong những chí hướng thánh thiện của mình, thì hãy mến sự năng hồi tâm lại[4]. Thói quen phản tỉnh và hồi tâm giúp chị em trở về với Chúa và với căn tính Ơn gọi Mân Côi của mình. Sự trung thành với kế hoạch tự luyện cũng giúp chị em gặt hái nhiều hoa trái trong mọi chiều kích của đời tu. Càng trung tín và kiên trì trong việc huấn luyện và tự luyện, chị em càng có khả năng lựa chọn, quyết định và hành động. Nhờ đó, chị em không bị biến chất trước những tác động tiêu cực của môi trường xã hội, hầu trở thành người loan báo niềm vui Tin Mừng và có khả năng đánh thức thế giới bằng chứng tá của đời sống cầu nguyện và phục vụ.

3. Canh tân nếp sống cộng đoàn

Lời Đức Cha Tổ phụ nhắn nhủ chúng ta: “Nhà dòng như một gia đình, phải có sự bằng yên hòa thuận, phải biết phép lịch sự mà cư xử với nhau, ai nấy một lòng một ý lo đến ích chung[5]. Qua sự phù hộ của Mẹ Mân Côi, chị em hiệp thông với Chúa để lan tỏa Tình Chúa trong môi trường cộng đoàn và nơi sứ vụ[6]; tích cực tạo bầu khí vui tươi, cởi mở; sẵn sàng hợp tác trong những trách vụ và nhu cầu truyền giáo… Nhờ đó mà mỗi chị em được tăng trưởng và sống hạnh phúc trong ơn gọi. Cộng đoàn sẽ là nơi hấp dẫn và thu hút các ơn gọi đến với Hội Dòng, khởi đi từ những chứng tá vui tươi và hiệp nhất nơi chị em[7].

Các Bà và toàn thể chị em thân mến,

Cánh cửa Tổng Công Hội thứ XXIV đã khép lại trong sự bình an và mở ra niềm hy vọng tràn trề trong tâm tình tín thác vào tình thương Chúa. Các Đại biểu tin rằng, không có Chúa, chị em không thể làm gì được[8]; nhưng với Ngài, “mọi sự đều có thể!”[9] Chị em đồng thời xác tín điều Đức Cha Tổ phụ đã từng căn dặn: “Sự trọn lành chẳng phải là một ngày, đó là một việc làm trọn đời, người ta bước đi từng bước…” Ngoài sự nỗ lực và cộng tác với ân sủng Chúa nơi từng chị từng em, bước tiến của Hội Dòng chắc chắn cần đến sự đồng lòng canh tân đời sống thánh hiến và sứ vụ nơi mỗi cộng đoàn và từng chị em trong Dòng. 

Qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, kính chúc các Bà và toàn thể chị em nhiều sức khỏe, an vui trong Tình Chúa, tình người, cùng hăng say trên mọi nẻo đường của đời tận hiến và sứ vụ trong sự nhẫn nhục và tận tâm.

Trung Ương Dòng, ngày 22-07-2023

24 Đại Biểu của Tổng Công Hội XXIV


[1] HLD 70.1

[2] GSD I, 249

[3] x. Pl 4, 8

[4] GSD I, 451

[5] GSD I, 328

[6] x. HLD 26.3

[7] x. HLD 48.2

[8] x. Ga 15, 5

[9] Mc 10, 27