Cùng sống thánh thiện em ơi!

Khi làm, khi nghỉ cũng khi chơi đùa

Không hùa theo phái theo phe

Nghe đâu để đấy chứ đừng rêu rao

 

Sống vì lý tưởng trên cao

Ước ao nên thánh mong sao giống

Người Mười điều đức ái ghi sâu

Từng câu, từng chữ đêm ngày gẫm suy

Kỷ luật cùng với nội quy

Tuy rằng hơi “cứng” nhưng mà nên thân

Cảm tình rèn luyện cho cân

Không nên thân quá cũng đừng vô tâm

Hy sinh cầu nguyện âm thầm

Lỗi lầm tha thứ, chẳng hề thù dai

Rèn luyện nhân đức miệt mài

Khó khăn chẳng ngại theo

Ngài đi lên Vâng theo chỉ thị Bề Trên

Nên gương nhân đức nên người hiến dâng.

Mộc Dược