Đức giám mục Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn Nhà tu đức, danh nhân văn hóa GS. Lê Đình Bảng 1. TÁC GIẢ...

1. Mục đích vào dòng đối với chính mình là cho được khắc kỷ tu thân, càng ngày càng nên thánh...

Trong Giáo Hội có nhiều Hội Dòng khác nhau, mỗi Hội Dòng như là một loại hoa tô điểm cho khu vườn...

ĐỜI SỐNG NGƯỜI NỮ TU MÂN CÔI BẢN CHẤT PHÁP LÝ - Theo luật Giáo Phận. - Có lời khấn công. - Tuyên...

SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI “Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm...

Khẩu hiệu Giám Mục “In Omni Patientia et Doctrina” "Hết lòng nhẫn nhục - Tận tâm giáo huấn (2 Tm,...

In 1946, Bishop Dominic Hồ Ngọc Cẩn founded our congregation for evangelization and catechesis in...

Trong bất kỳ ơn gọi nào, để có thể sống trọn vẹn tình mến Chúa và bác ái với anh chị em, chúng ta...