Khẩu hiệu Giám Mục   

“In Omni Patientia et Doctrina”

"Hết lòng nhẫn nhục - Tận tâm giáo huấn  (2 Tm, 4,2).

3-12-1876

 

 

Chào đời tại họ Ba Châu, xứ Ngọc Hồ, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế,  tên gọi là Hồ Ngọc Ca, (Năm 1901, trước khi chịu chức Năm, Thầy Hồ Ngọc Ca mới đổi tên là Hồ Ngọc Cẩn).

Thân phụ là ông Giuse Hồ Ngọc Thi, thân mẫu là bà Anna Nguyễn Thị Đào.

1889

Nhập tiểu chủng viện An Ninh, Quảng Trị

05-08-1896

Gia Nhập Đại Chủng Viện Phú Xuân, Huế

20-12-1902

Thụ phong Linh mục

03-11-1907

Chánh xứ Kẻ Hạc

17-09-1910

Linh mục Hồ Ngọc Cẩn được bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu Chủng viện An Ninh, là một giáo sư người Việt Nam đầu tiên của trường này.

1924-1935

Bề Trên Dòng Thánh Tâm, Trường An, Huế

12-3-1935

Đức Piô XI ký sắc lệnh phong chức Giám mục phó Bùi Chu, hiệu toà Zenobia.

Ngài lấy khẩu hiệu: “In Omni Patientia et Doctrina”

(Trong tất cả kiên nhẫn và giáo huấn) (2 Tm, 4,2).

29-6-1935

Lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Phủ Cam, Huế.

3-8-1935

Về Bùi Chu, bắt tay thi hành sứ vụ Giám mục phó, dưới quyền Đức Giám mục Chánh Phêrô Munãgorri Trung.

09-03-1936

Chiếu thư Praecipuas inter Apostolicas chia địa phận Bùi Chu thành hai địa phận: Bùi Chu và Thái Bình

17-6-1936

Chính thức cai quản giáo phận sau khi đức cha Munagorri Trung qua đời.

25-08-1936

Lập Đại chủng viện Bùi Chu

24-11-1940

Đệ đơn lên Toà Thánh xin lập Dòng Mân Côi , nhưng do Đệ Nhị Thế chiến, đơn xin thất lạc.

10-06-1946

Đệ đơn xin lập Dòng lần thứ 2

18-07-1946

Nhận được phúc thơ Bộ Truyền Giáo phúc đáp ban phép lập Dòng.

08-09-1946

Tuyên sắc lập DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI CHU,

tại Trung Linh, Bùi Chu

27-11-1948

An nghỉ trong Chúa

30-11-1948

Thánh lễ an táng, và chôn cất tại cung thánh, thánh đường chính toà Bùi Chu.