ĐỜI SỐNG NGƯỜI NỮ TU MÂN CÔI 

 

BẢN CHẤT 

PHÁP LÝ 

 

 

 

 

 

    - Theo luật Giáo Phận.

    - Có lời khấn công.

    - Tuyên khấn 3 lời khuyên Phúc Âm:

       Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng phục.

     - Sống đời sống cộng đoàn.

     - Hoạt động tông đồ truyền giáo.

----------------------------------------------------------

MỤC ĐÍCH

 

 

 

 

 

ĐẶC SỦNG

 

 

 

 

 

 

 

     -  Vinh Danh Thiên Chúa.

    -  Hiển danh Mẹ Maria

    -  Thánh hóa bản thân

    -  Cứu rỗi các linh hồn.

 

----------------------------------------------------------

    Sứ vụ của chị em Mân Côi:

    Hiến thân cho việc truyền giáo của Giáo Hội bằng việc:

      Rao giảng Tin Mừng và giáo dục đức tin,

      đặc biệt cho người nghèo trong các lãnh vực:

        -   Tông đồ truyền giáo

        -   Giáo dục

        -   Y tế, bác ái xã hội.

------------------------------------------------------------

    

 

TINH

THẦN  

 

 

 

 

 

Thực hành Đức Ái hoàn hảo:

           Mến Chúa yêu người, 

           theo tinh thần Phúc Âm và theo Linh Đạo Dòng.

 

 

-----------------------------------------------------------

LINH ĐẠO

Chị em Mân Côi được mời gọi cùng với Mẹ Maria Mân Côi bước theo Chúa Cứu Thế trong hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Người:

Nhập Thể, rao giảng Tin Mừng, Tử Nạn và Phục Sinh trong chính cuộc sống của mình.

Chị em mang ởn cứu độ của Chúa đến cho mọi người bằng đời sống truyền giáo theo Đặc Sủng của Dòng:

“Với tinh thần Đức Ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm Cứu Độ, và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.