Nhóm Mân Côi đầu tiên tại Hoa Kỳ 1967

 

I. HẠT GIỐNG MÂN CÔI GIEO TRÊN MIỀN ĐẤT LẠ

“Này con đây” Is 6,8

Ngày 19 tháng 02 năm 1967, mười hai chị em Mân Côi tạm biệt Nhà Mẹ Chi Hòa thân yêu, bắt đầu cuộc hành trình đức tin như tổ phụ Abraham, bỏ lại quê hương ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong niềm vui và hy vọng ở tương lai tươi sáng. Mẹ Bề Trên M. Benedicta nói với nhóm chị em đầu tiên: “Mình không tìm mà có tìm cũng chẳng được. Chúa đã sắp đặt tất cả cho cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Các con vững tâm mà lên đường và làm theo ý Chúa. Xin bình an Chúa ở với các con luôn”.

 

II. CÂY MÂN CỎI HẢI NGOẠI

“Ta sẽ sai ai đây?”(Is 6:8)

a. Giai đoạn I : Lên đường phục vụ, học hỏi và trau dồi kiến thức

Ngày 20 tháng 2 năm 1967, trong sự quan phòng nhiệm mâu cua Chúa, 12 Nữ tu Mân Côi và 5 cm Dự tu đã tới Tổng Giáo Phận Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Trong số các chị em này, một số phục vụ tại Đại Chủng viện St. Charles Borromeo và một số theo học các đại học tại Philadelphia, Pennsylvania hoặc New York.

 

   

Thời gian đầu nhiều bờ ngờ, lạ lẫm đã qua, chị em đã tạm quen với nếp sống mới. Đến năm 1970, năm em dự tu trở về nhà Mẹ tại Chí Hòa, Việt Nam để chuấn bị vào nhà tập. Một số chị em khác lần lượt rời quê Mẹ sang tiếp tay với chị em tại Philadelphia.

Cuối năm 1974, Mẹ Bề trên M. Benedicta Vũ Thị Yên sang kinh lý chị em tại Hoa Kỳ và không trở lại Việt Nam được vì biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cùng sang với mẹ Bề trên M. Benedicta có chị Maria Thánh Tâm Mai Linh Lan (lúc đó đang du học tại Pháp). Trong lúc hoang mang về những biến cố đang diền ra tại Việt Nam, sự hiện diện của mẹ Bề trên giúp chị em tin tưởng hơn vào lòng thương xót của Chúa. Từ đó chị cm có thêm sự can đảm để tiếp tục bước theo hướng đi mới mà Thiên Chúa đang mời gọi.

 

b. Giai doạn II: Lên đường đến với anh em mình

Sau biến cổ ngày 30 tháng 04 năm 1975. Thiên Chúa mời gọi chị em Mân Côi Hoa Kỳ lên đường phục vụ anh chị em Việt Nam đang sông trong cảnh khốn cùng tại trại tiếp cư.

Qua biến cố năm 1975, chị em Mân Côi càng cảm nghiệm rõ hơn về kể hoạch của Thiên Chúa, Người đã dẫn đưa một nhóm chị em của Hội Dòng đến Hoa Kỳ từ năm 1967 để có cơ hội tiếp đón phục vụ anh chị em đồng hương tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

 

  1. Philadelphia, Pennsylvania

Tại Philadelphia công việc mục vụ rất đa dạng như thông dịch, chuyên chở, tìm việc làm, dạy Anh ngữ, tìm trường học, hướng dẫn hội nhập văn hóa, dạy giáo lý và Việt ngữ...

 

  1. Biloxi, Mississippi

Ngày 31-10-1978, chị M. John Bosco Đinh Thị Kim Thanh và chị M. Bonaventure Nguyễn Thị Thiên Hoa được cử xuông thí điểm truyền giáo đầu tiên tại miền Nam nước Mỹ. Ngôi nhà cộng đoàn Mân Côi đầu tiên tọa lạc tại Crawford St., Biloxi, Mississippi 39530, do Linh mục John Noone, Giám đốc Văn phòng Bác Ái giáo phận sắp lê đường nối dài cánh tay và sự hiện diện của Chúa ở New Orleans, Louisiana.

Ngoài ra chị em còn giúp người lớn hội nhập với đời sống Mỹ tại địa phương. Sau một năm phục vụ tại Biloxi, Chúa lại mời gọi chị em Mân Côi lên đường nối dài cánh tay và sự hiện diện của Chúa ở New Orleans, Louisiana.

Năm 1979, hai chị M. Francis Nguyễn Thị Đăng và M. Thánh Tâm Linh Lan đến Biloxi để tiếp tục công việc đã khởi đầu. Từ đó, chị em Mân Côi thay đổi nhau đến cộng tác với giáo hội địa phương phục vụ anh chị em đồng bào mình cùng như nhu cằu của dân địa phương tại Giáo phận Biloxi cho tới năm 2015.

 

  1. New Orleans, Louisiana

Số nguòi Việt định cư tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana. Cùng vào năm 1979, số người di cư Việt Nam đến vùng New Orleans, Louisiana, đã tăng lên hơn 20 ngàn người. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ tại đây, Đức Tổng Giám Mục Philip M. Hannan viết thư xin các chị em Dòng Mân Côi đến cộng tác. Chị em đảm nhận công việc tại Văn phòng Tỵ nạn Dòng Dương về lành vực giáo dục, tư vấn và giúp hội nhập văn hóa, làm hộ úy cho các hội đoàn ở  các họ đạo, giáo xứ. Ngoài ra, chị em cùng tô chức các lớp giáo lý và Việt ngữ cho đồng bào tỵ nạn.

Ngày 22-08-1979, chị M. Anastasia Nguyen Thị Hưng, chị M. Emcrcntiana Trần Thị Thịnh và chị M. John Bosco Dinh Thị Kim Thanh được sai đến làm việc tại văn phòng Tỵ nạn Đông Dương. Cùng năm đó chị M. Agatha Đỗ Vũ Hà cũng xuống học tại Đại học Dominican và chia sẻ công việc mục vụ với chị em. Chị em được Tổng Giáo Phận sắp xếp cho ở một ngôi nhà tại địa chi 7919 Fig Street. New Orleans, Louisiana 70125 gần tòa Tông Giám Mục. Đây là cộng đoản Mán Côi đàu tiên tại TGP New Orleans, mang ten Cộng Đoàn Sinh Nhật Đức Mẹ. Rồi từ đây, các cộng đoàn khác được sinh ra theo thời gian và theo nhu cầu giáo hội địa phương.

Ngày 15-08-1980, chị em Mân Côi đã hiện diện để giúp việc giáo dục Đức tin cho giới trẻ họ đạo Thánh Giuse, Woodland, Algiers. Chị em Mân Côi vẫn tiếp tục phục vụ trong họ đạo trong suốt 36 năm qua.

Tháng 09 năm 1981, chị em Mân Côi nhận đảm trách chương trình giáo lý và Việt ngữ tại họ đạo Đức Mẹ Vô Nhiễm, Marrero và họ đạo Bridge City, Avondale.

Năm 1983, họ đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở New Orleans được nâng lên Giáo xứ, mang tên là Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam. Cùng từ năm này. chị em Màn Côi hiện diện với giáo xứ và cùng các linh mục quản nhiệm lo việc giáo dục Đức tin cho giới trẻ, có hơn một ngàn em trong chương trình giáo lý, từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Chị em cùng phục vụ trong văn phòng giáo xứ, giúp Hội các Bà Mẹ Công Giáo, Hội con Đức Mẹ, Hội Mân Côi, Thiếu Nhi Thánh Thể.

Năm 1984, cộng đoàn Mẹ Vô Nhiềm được thành lập tại Marseille Street, là nơi chị em cư trú để thi hành sứ vụ. Ngoài ra, chị em cùng được sai đi vào những môi trường địa phương để trở nên nhân chứng cho Chúa Kitô qua công việc ờ các bệnh viện, trường học, nhà hưu dưỡng, nhà tù, trung tâm khuyết tật…

 

III. Giai đoạn III : Miền đất mới

      1) Tổng GP New Orleans, Louisiana

Sau 18 năm phục vụ, chị em phóng tầm nhìn về cánh đông truyền giáo tại miền Nam nước Mỹ theo lời mời gọi cúa Chúa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít ” (Mt 9, 37). Vì thế, vào năm 1985, Ban Quan Trị cùng với chị em cầu nguyện tìm ý Chúa rồi quyết định rời bỏ Philadelphia, di chuyển xuống miền Nam nắng âm tại Tông Giáo phận New Orleans. Louisiana.

Xuống miền Nam, vấn đề chỗ ở là việc đầu tiên phải giải quyết. Sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, với sự giúp đỡ cùa Đức ông Charles E. Duke, chị em đã tìm được một ngôi nhà thích hợp làm Trụ sở. Ngôi nhà lý tưởng tọa lạc tại 1492 Moss Street, New Orleans, Louisiana, gần công viên thành phố, soi minh dưới mặt hồ Bayou St. John thơ mộng...

     

Năm 1994 cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa được thành lập tại 12951 Morrison Road, New Orleans, Louisiana, ngôi nhà cổ kính ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ, một khung cảnh trầm mặc, yên tĩnh... dành cho các chị cao niên.

 

  1. Đào tạo nhân sự tiếp nối sứ vụ

Ngay sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Mẹ Bề trên M. Benedicta Vũ Thị Yên biết không còn cơ hội trở về Việt Nam nữa nên Mẹ đã nghĩ tới việc thành lập Nhà Tập đế tiếp tục vun trông cây Mân Côi tại Hoa Kỳ. Trao đối nguyện vọng này với Bề trên thế vị tại Việt Nam, Mẹ M. Agnès Hoàng Thị Lành và Đức ông James Meehan đặc trách Dòng Tu của Tổng Giáo phận Philadelphia. Sau khi được sự chấp thuận của hai bên có thấm quyền, nguyện vọng này được gưi về Roma cứu xét vào tháng 6 năm 1976, và ngày 7 tháng 10 năm 1976, Tòa Thánh đã ban phép thành lập Nhà Tập cho chi nhánh Mân Côi tại Hoa Kỳ.

Tạ ơn Chúa cây Mân Côi hải ngoại bắt đầu khai hoa kết quả. Năm 1977, Tập Viện đầu tiên được thành lập ngay tại cộng đoàn nơi chị em đang phục vụ.

 

IV. Giai doạn IV :Tiếp bước trong niềm tin

  1. Ra khơi chèo ngược dòng đi Bangkok. Thái Lan

Năm 2003. sứ mệnh mới Thiên Chúa đang mời gọi tại đất chùa vàng Thái Lan, nơi người Công giáo chỉ chiếm 0.09% dân sổ. Chị em dạy tại trường quốc tế Ruamrudee International School (RIS). Đây là môi trường thích hợp để chị em thực thi đặc sủng Dòng là truyền giáo và giáo dục đức tin vì nơi đây 95% giảo viên, nhân viên và học sinh thuộc thành phần không công giáo.

 

  1. Khai sinh Tinh Dòng Nữ Vưvng Hòa Bình - Hoa Kỳ

Ngày 03 tháng 10 năm 2003, Tống Công hội khóa XVIII của Dòng tại Chí Hòa, Sài Gòn, quyết định thay đổi cơ cấu Ban Ọuản Trị và thành lập hai Tình dòng. Tỉnh Dòng Nừ Vương Hòa Bình được khai sinh từ đây, đánh dấu một bước ngoặt mới đối với chị em Mân Côi Hoa Kỳ.

 

  1. Thiết lập “Nhà chuyển tiếp” tại Việt Nam năm 2011

Tháng 07 năm 2011, Tồng Công Hội XXI của Dòng chấp thuận cho Tỉnh dòng Nữ Vương Hòa Bình mở “Nhà chuyến tiếp” tại địa chỉ Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, đồ tiếp nhận ơn gọi cho Tinh Dòng. Từ đây, chương trình huấn luyện các ứng sinh cùa Tỉnh dòng tại Bangkok cùng chuyển về Việt Nam. Năm 2016, Tỉnh Dòng tiếp tục thành lập nhà chuyển tiếp thứ 2 tại Phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

 

Đây là nơi huấn luyện trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi chị em được sai đi thi hành sứ vụ của Tinh Dòng. Để chuẩn bị cho việc hội nhập môi trường phục vụ trong tương lai, chị em được trau dồi ngoại ngừ, văn hóa, thần học... và thực tập công tác tông đồ tại các giáo xứ, trường học, bệnh viện..