BigRosary

Bước vào tháng Mân Côi, trường GLVN đã làm một chuỗi Mân Côi lớn, sơn 5 mầu tượng trưng cho 5 châu. Trong Thánh Lễ thứ Bảy đầu tháng các em rước vào đặt trước bàn thờ để nhắc nhớ mọi người “hãy năng lần hạt Mân Côi”. Chiến dịch truyền bá Kinh Mân Côi bằng cách các lớp thi đua đọc Kinh Mân Côi. Ba lớp đọc Kinh Mân Côi nhiều nhất sẽ được thưởng.

Lớp 5 từ cô giáo đến học trò đã đọc được hơn 6000 kinh. 6000 chứ không phải 600 đâu đấy nhé. WOW! Chưa xong: Lớp 4 hai cô và 24 em học sinh đã đọc được 11,100 kinh. Super!!! Các thầy cô và học sinh xem ra rất hăng say thi đua đọc Kinh Kính Mừng kính Mẹ. Không những thế Sơ Hạnh và Sơ Khương thay phiên nhau rước tượng Đức Mẹ đến thăm từng lớp mỗi tuần và cùng với lớp đọc 10 Kinh Mân Côi kính Mẹ.

Để kết tháng Mân Côi, nhà trường tổ chức buổi rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ chung quanh nhà thờ. Cha xứ đã giúp sơ Khương và ông Mệnh làm một tràng hạt “khổng lồ” để dùng cho cuộc rước. Tràng hạt này cũng được sơn 5 mầu khác nhau tượng trưng cho 5 châu để xin Mẹ thương đến con cái Mẹ trên khắp 5 châu được sống trong hòa bình yêu thương. Khi đi rước 30 em học sinh cầm một hạt và hướng dẫn đọc Kinh Kính Mừng. Lồng vào đó là Lễ mừng Các Thánh nên sơ Phối trí khuyến khích Cha Xứ và tất cả các thầy cô và học sinh mặc quần áo tượng trưng các thánh đi rước.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Biloxi xưa nay chỉ có rước Chúa thôi. Đây là lần đầu tiên có cuộc rước Đức Mẹ và được nhiều người tham dự sốt sáng.Procession in Biloxi 4Procession in Biloxi 3Procession in Biloxi 2

Procession in Biloxi