WA Stylized Flowers1 9CHA VÀ HAI CON

Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu
Con thứ, con cả chất vấn lương tâm
Là ai? Trong cộng đoàn tôi sống
Hình ảnh nào tôi muốn viết lên.

Con thứ, con cả, chẳng ai đúng ai sai
Tâm vẫn tốt mà Trí quá eo hẹp
Chỉ nhận ra điều tốt theo lượng giá của mình
Con thứ - không được vì bất hiếu với Cha
Con cả - ghen tương và vâng phục bề ngoài
Tất cả điều đó, tôi mang lấy trên mình...

Ôi, Lạy Chúa, xin Ngài thương thanh tẩy
Tẩy cho sạch những ích kỉ nhỏ nhen
Xóa đi những ước muốn sai lầm, nông nổi
Để trở về với nẻo chính “Tình Cha”

Người Cha yêu thương chấp nhận con mình
Dù con thứ, con cả vẫn đong đầy nhân hậu
Ta tha cho, Ta ôm lấy vào lòng
Ta biết con, bởi Ta cho con tự do chọn lựa.

Đừng đi tìm nơi xa vôi hay giới hạn con người
Vì chỉ mình Cha mới đủ bao dung nhân hậu
Và vì mãi mãi, con vẫn đầy cao quí
Trong tim Cha, con thứ, con cả luôn đồng đều.

Xin giúp con biết sống quảng đại, Chúa hỡi!
Thức tỉnh Trí- Tâm vui sống giữa cộng đoàn
Chấp nhận mình mang bóng dáng “người cả lẫn thứ”
Và chấp nhận chị em lúc là “người thứ, người cả”
Để cảm thông, tha thứ, ăn năn
Cùng dìu nhau trở về trong vòng tay Cha từ ái.

Pauline