hoa dao 1Vài nét về Lời Nói

Nếu có ai nói cho bạn “Hãy cẩn thận để cho lời nói, từ ngữ bạn đang dùng có ý nghĩa...” sẽ khiến bạn giật mình và cả chính bản thân tôi nữa. Trong cuộc sống không ít lần lời được nói không có ý nghĩa hoặc nếu có nghĩa mà không mang lại lợi ích cho người nói và người nghe thì cũng trở thành vô ích.  Một ý tưởng nhỏ nảy ra trong đầu khi nghĩ về lời nói, ta nhớ lại một nét tập luyện trong hướng đi viễn tượng của Tỉnh Dòng, “chị em nêu cao tinh thần Đức Ái  Phúc Âm trong LỜI NÓI...”  Rất nhiều lần ta đã nghe trong thư của thánh Giacôbê tông đồ “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế bản
thân.” (Gc 3:2) Có vậy ta mới thấy sức mạnh của lời nói ảnh hưởng trên những mối tương quan giữa người với người của chúng ta. Thật là không dễ dàng!

Dân gian cũng dùng những hình ảnh để diễn tả những ảnh hưởng của lời nói, như những sợi lông rất nhẹ nhàng được tung bay ra trong cơn gió thì khó có thể nào mà gom lại được.  Do vậy, lời nói hay ngôn từ có ý nghĩa và hữu ích vẫn còn được lưu ý thường xuyên trong đời sống cộng đoàn hay cho mỗi cá nhân  trong chương trình tập luyện để hoàn thiện bản thân và sống đức bác ái với mọi người. Trong mỗi công tác, bổn phận ta đang thi hành đều dùng lời nói để  diễn tả mục đích và điều ta muốn người khác lắng nghe, thi hành. Vì vậy, lời nói tuy không cân được nặng nhẹ bao nhiêu để lượng giá nhưng đều có ảnh hưởng cho người khác.  Thoáng chút, tôi chợt nghĩ viết về lời nói có khi là dư thừa vì đó là chủ đề chẳng còn lạ lẫm gì trong đời thường, tương giao xã hội. Nhưng ít nhất, nghĩ lại về ngôn từ lời nói của chính mình cũng giúp cho ta có sự phản tỉnh để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Pauline