cong doan 1
 
Ngày 8/9/1946, được phép ban của Tòa Thánh, Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn với địa vị là Giám mục địa phận, tuyên sắc lập Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi tại địa phận Bùi Chu, Việt Nam; với ý hướng như ngài đã cho biết: "Đức Cha muốn nhà Dòng ra đời cùng ngày với Đức Mẹ, để cậy nhờ Đức Mẹ phù hộ cho mà theo gương Đức Mẹ, càng lớn lên càng thêm nhân đức trọn lành".
Xin cảm tạ Thiên Chúa, "Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt và lòng thành tín của Người bền vững muôn năm". (Tv.116,2)
----------------
✍️Mỗi cuộc sinh ra làm người của một sinh linh, đã là một biến cố hết sức mầu nhiệm, một kỳ công của tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. 75 năm, một chặng đường với biết bao hồng ân mà môi miệng người phàm không thể nào nói hết. Hiệp ý với toàn thể chị em trong Hội Dòng xin gói trọn tất cả tâm tình để dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria Mân Côi lời tạ ơn chân thành về hành trình đầy ân sủng đã qua .