YOUTUBE
 

Bão Ida được nhận định là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ cuối tháng 8 vừa qua. Đặc biệt tại New Orleans, có 4 cộng đoàn của chị em Mân Côi bị ảnh hưởng trực tiếp của bão:

1. Tu Viện Mẹ Thiên Chúa, New Orleans, LA

2. Tu Viện Nữ Vương Các Thiên Thần, New Orleans, LA

3. Tu Viện Truyền Tin, New Orleans, LA

4. Tu Viện Mẹ Dâng Con, Thibodaux, LA

Sau những ngày tránh bão các chị em đã trở về lại các cộng đoàn, dọn dẹp và sửa chữa những gì hư hại.

Chúng con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria Mân Côi đã bao bọc, chở che chúng con trong những ngày bão vừa qua. Đặc biệt, đã gởi nhiều ân nhân đến giúp chúng con dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa. 

Các sơ xin cám ơn các anh chị thiện nguyện của nhóm Avondale, Biloxi, và cha Anton Phan Bá. Mọi người đã chung tay góp sức và thêm cả tấm lòng quảng đại để làm sáng lại vẻ xanh tươi của khu vườn mà trước đây mấy ngày đã bị gió bão đánh phá. 🌳

Sau khi mọi sự đã tạm ổn, chúng con tiếp tục hành trình ra đi để nối dài cánh tay yêu thương của Chúa đến với những người nghèo khổ và đang thiếu thốn những nhu cầu cần thiết, đặc biệt các nạn nhân sau khi bị ảnh hưởng bão.