du tu 2022

I 01.01.2022 I MỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA 

---------------

Tại Việt Nam, tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình - Hoa Kỳ hân hoan đón nhận 4 em Đệ tử vào Thỉnh viện:

1. Maria Ngô Thị Hồng Nhung

2. Maria Christopher Đỗ Thị Mai

3. Maria Phêrô Phạm Thị Kim Loan

4. Maria Sacred Heart Nguyễn Thúy Hiền

💌 Cầu chúc cho tất cả các em luôn hăng say, trung thành trong ơn gọi thánh hiến Mân Côi.