Procession in Biloxi 4Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, nữ tu Mân Côi cố gắng đi vào con đường của Chúa Kitô: Yêu thương và chia sẻ cuộc sống của tha nhân, nhất là với những phần tử nghèo về tinh thần cũng như vật chất, bằng lời cầu nguyện, bằng nếp sống nhỏ bé hằng ngày của mình theo gương Mẹ Maria.

Để đóng góp vào cánh đồng truyền giáo, nữ tu Mân Côi tham gia vào công việc tông đồ bằng nhiều hình thức như: Giáo dục, Từ thiện, Y tế, Vườn trẻ, Mục vụ, Xã hội và truyền giảng Phúc âm.